Usługi inżynierskie

Jeden z głównych filarów naszej działalności. Oryginalnym pomysłem jest fakt iż jestem inżynierem „do wynajęcia”. Gdy tylko będę potrzebny Państwo będą mogli skorzystać z moich usług. Państwo zlecacie mi po prostu wykonanie usługi. Takie rozwiązanie problemu wypełniające luki w zapotrzebowaniu Państwa, stosuję także do innych moich usług opisanych poniżej.

Usprawniamy działanie zakładów i klientów poprzez nową jakość proponowanych przez nas usług na rynku. Przyjmujemy i realizujemy wszelkie inżynierskie zlecenia, które wymagają fachowej wiedzy, umiejętności, maszyn, narzędzi pomiarowych i programów komputerowych. Dzięki temu klienci mogą podejmować zlecenia, których wcześniej nie mogli brać ze względu na ww. deficyty. Usprawniamy także prowadzenie produkcji i sprzedaż poprzez wykonanie profesjonalnej dokumentacji: projektowej, wykonawczej, technologicznej, montażowej, kontroli jakości, techniczno-handlowej.

Usługi inżynierskie m.in.:

 • projektowanie, modelowanie, w 2D i 3D produktów np. projektowanie i wykonywanie dokumentacji technicznej pieców C.O. (kotłów C.O.) i ich elementów; wyrobów metalowych; maszyn, urządzeń, ich części; wyrobów ślusarskich; konstrukcji metalowych,

 • wykonawstwo, modernizacja produktów i technologii wytwarzania,

 • opracowanie technologii produkcji produktów,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej produktów (np. dokumentacji: wykonawczej, technologicznej, montażowej, kontroli jakości, techniczno-ruchowej),
 • opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji produktów (m.in. maszyn), instrukcji BHP: obsługi produktów, stanowisk pracy,

 • doradztwo w zakresie konstruowania, technologii i maszyn w produkcji, kontroli jakości, BHP,

 • pomiary (m.in. posiadanymi przez nas narzędziami pomiarowymi np. kątomierzami zegarowymi, mikrometrami, średnicówkami nastawnymi, sprawdzianami do gwintów, szczelinomierzami, suwmiarkami itd.),

 • opracowywanie metod kontroli jakości i nadzór nad jakością produkowanych wyrobów,

 • sprawdzanie zgodności produktów z obowiązującymi normami i specyfikacją zamówienia, kontrola właściwego oznaczenia produktów, kontrola właściwej obsługi i konserwacji urządzeń produkcyjnych,

 • szkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP oraz obsługi maszyn i urządzeń związanych z procesem produkcyjnym,

 • nadzór nad materiałami szkoleniowymi znajdującymi się na stanowiskach pracy,

 • reklamacje,

 • wykonywanie wycen, kosztorysów wyrobów z mierzeniem czasów operacji technologicznych i ich optymalnym ustaleniem,

 • opracowanie ofert techniczno-handlowych,

 • opracowanie i „napisanie programu” do robienia wycen i robienia kart technologicznych,

 • wykonywanie i konwertowanie rysunków na język zrozumiały dla maszyn CNC, programowanie maszyn CNC,

 • przygotowanie, organizowanie i nadzorowanie produkcji.

Działalność profesjonalna i techniczna m.in.:

 • pośrednictwo w interesach tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla firm np. wyszukiwanie nietypowych metali i innych elementów zaopatrzenia dla klienta, wykonanie zleceń klientów, którzy nie mają odpowiedniego zaplecza technicznego, a chcą wykonać daną robotę,

 • szukanie rynków zbytu i klientów dla firm produkcyjnych,

 • prezentacje (np. w celu reklamy produktu np. w internecie, zaprezentowania możliwości produkcyjnych, technologicznych, montaż) w 2D i 3D,  

 • robienie zdjęć (także 3D) i filmów (Full HD) w wysokiej jakości, produktów, usług m.in.. z kontroli jakości, reklamacji, w celach reklamy (np. do internetu) i instruktażowych np. z technologii produkcji dla pracowników,

 • opracowanie reklamy, ofert techniczno-handlowych i ulotek reklamowych z prezentacji 3D, rysunków, zdjęć i filmów,

 • drukowanie, skanowanie, kopiowanie i wysyłanie faksem dokumentacji, rysunków, ofert, zdjęć i ulotek reklamowych w formacie A4 i A3.

Możliwość komentowania jest wyłączona.